Khám phá nền tảng thiết kế website mới nhất

Cùng tìm hiểu về nền tảng thiết kế website mới nhất!

Know More About Us

Sáng tạo từng phần nội dung trên website theo cách của chính bạn

Thực hiện ý tưởng sáng tạo

Bạn có thể tự biến những ý tưởng sáng tạo của chính mình thành hiện thực.

Phân tích hành động của người dùng

Leadpage kết hợp các công cụ giúp bạn phân tích hành động của người dùng

Không cần coding

Bạn không cần phải biết code để thực hiện trang web của mình. Tất cả đều được Leadpage hướng dẫn cụ thể

Know More About Us

Sáng tạo từng phần nội dung trên website theo cách của chính bạn

Thực hiện ý tưởng sáng tạo

Bạn có thể tự biến những ý tưởng sáng tạo của chính mình thành hiện thực.

Phân tích hành động của người dùng

Leadpage kết hợp các công cụ giúp bạn phân tích hành động của người dùng

Không cần coding

Bạn không cần phải biết code để thực hiện trang web của mình. Tất cả đều được Leadpage hướng dẫn cụ thể

[section label=”master banner” padding=”35px” padding__sm=”0px”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding__sm=”100px 0px 0px 0px” padding__md=”100px 0px 0px 0px” align=”left”]

[ux_text font_size=”1.65″ font_size__md=”1.45″ text_align=”left” text_align__sm=”left” text_align__md=”left”]

Improve Your Agility With Our Seamless Integrations

[/ux_text]
[ux_text text_align=”left” text_align__sm=”left”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/ux_text]
[button text=”Khám Phá Thêm” letter_case=”lowercase” size=”large” radius=”99″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[ux_banner height=”99.99%” height__sm=”99.99%” height__md=”80%” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”]

[ux_image id=”346″ width__sm=”100″ width__md=”100″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_x__md=”50″ position_y=”100″ position_y__sm=”95″ position_y__md=”5″]

[ux_image id=”498″ width=”20″ width__sm=”28″ width__md=”20″ position_x=”0″ position_x__sm=”100″ position_x__md=”60″ position_y=”10″ position_y__sm=”0″ position_y__md=”0″]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”about us” padding=”35px” padding__md=”50px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”9″]

[ux_text font_size__sm=”0.75″ text_align__sm=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)” class=”badge”]

Know More About Us

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.55″ font_size__sm=”1.3″ font_size__md=”1.25″ text_align__sm=”center”]

Sáng tạo từng phần nội dung trên website theo cách của chính bạn

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”30px 30px 30px 30px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_radius=”25″ class=”hover-dept-5 round”]

[featured_box img=”309″ img_width=”75″ pos=”left” class=”align-middle”]

Creative
Ideas Workflow

[/featured_box]
[gap]

Duis gravida augue velit – eu dignissim felis posuere quis integ ante urna.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”30px 30px 30px 30px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_radius=”25″ class=”dept-5 round”]

[featured_box img=”307″ img_width=”75″ pos=”left” class=”align-middle”]

Active
User Analytics

[/featured_box]
[gap]

Duis gravida augue velit – eu dignissim felis posuere quis integ ante urna.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”30px 30px 30px 30px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_radius=”25″ class=”hover-dept-5 round”]

[featured_box img=”309″ img_width=”75″ pos=”left” class=”align-middle”]

Smart Coding
Development

[/featured_box]
[gap]

Duis gravida augue velit – eu dignissim felis posuere quis integ ante urna.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”experiences” padding=”35px” padding__sm=”50px” padding__md=”50px”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[ux_text font_size=”3.15″ text_align=”left” text_align__sm=”center”]

25+

[/ux_text]
[ux_text text_align=”left” text_align__sm=”center” class=”badge”]

Years of Experience

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.55″ font_size__sm=”1.3″ font_size__md=”1.25″ text_align=”left” text_align__sm=”center”]

A Different Kind Of Company Should Follow Different Kind Of App Installation.

[/ux_text]
[ux_text text_align=”left” text_align__sm=”center”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 50px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px” padding__md=”0px 0px 0px 30px”]

[featured_box img=”383″ img_width=”75″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px” class=”bridge flex align-middle small-column”]

[ux_text text_align=”left” text_align__sm=”center”]

Relevant

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 50px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px” padding__md=”0px 0px 0px 30px”]

[featured_box img=”384″ img_width=”75″ pos=”left” class=”bridge flex align-middle small-column”]

[ux_text text_align=”left” text_align__sm=”center”]

Relevant

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 50px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px” padding__md=”0px 0px 0px 30px”]

[featured_box img=”385″ img_width=”75″ pos=”left” class=”bridge flex align-middle small-column”]

[ux_text text_align=”left” text_align__sm=”center”]

Relevant

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”ability” padding=”120px” padding__sm=”50px” padding__md=”50px” class=”bg-gradient-2″]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”387″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 100px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px” padding__md=”0px 0px 0px 30px”]

[ux_text font_size=”1.55″ font_size__sm=”1.3″ font_size__md=”1.25″ text_align=”left” text_align__sm=”center”]

Know Our Expert Team They Develop Data Encrypted

[/ux_text]
[ux_text text_align=”left” text_align__sm=”center”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/ux_text]
[gap]

[progress_bar color=”rgb(52, 63, 245)” title=”API Run time” percent=”98″]

[progress_bar color=”rgb(52, 63, 245)” title=”Remote Control” percent=”71″]

[progress_bar color=”rgb(52, 63, 245)” title=”Update Notification” percent=”83″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”banner” bg=”440″ bg_size=”1536×1536″ bg_color=”rgb(6, 10, 51)” padding=”70px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_html class=”absolute top right”]


[/ux_html]
[ux_text font_size=”1.35″ text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

Embedded Analytics Purpose-Built For Software Teams!

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/ux_text]
[button text=”Get Started” letter_case=”lowercase” radius=”98″ expand=”0″ class=”is-large dark”]

[button text=”Contact” letter_case=”lowercase” color=”secondary” radius=”99″ class=”is-large”]

[ux_image id=”447″ width=”12″ class=”absolute left top-50″ visibility=”hide-for-medium”]

[ux_image id=”333″ width=”1″ class=”absolute bottom right”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”FAQs” padding__sm=”50px”]

[row padding=”118px 0px 100px 0px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_text font_size=”1.55″ font_size__sm=”1.3″ font_size__md=”1.25″ text_align=”left” text_align__sm=”center”]

We Always Ready To Answer Your Any Query.

[/ux_text]
[ux_text text_align=”left” text_align__sm=”center” text_color=”rgb(25, 29, 39)”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/ux_text]
[accordion class=”custom-accordion-2″]

[accordion-item title=”Accordion Item 1 Title”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Accordion Item 2 Title”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Accordion Item 3 Title”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”138.11%” height__md=”99.99%” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”]

[ux_image id=”452″ width=”85″ width__md=”100″ position_x=”90″ position_x__sm=”0″ position_x__md=”50″ position_y=”0″ position_y__sm=”50″ position_y__md=”0″ class=”hover-y-translate”]

[ux_image id=”333″ width=”2″ position_x=”10″ position_y=”10″ class=”animate”]

[text_box width=”25″ position_x=”100″ position_y=”5″]

[ux_html]


[/ux_html]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]

Về chúng tôi

Leadpage là nền tảng thiết kế website cung cấp giải pháp website đa chức năng cho các loại hình website khác nhau phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp, nhà bán hàng, các cá nhân, người làm marketing trong mọi ngành nghề.

 • Công ty TNHH Giải Pháp Kan

  Mã số thuế: 0314282517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2021

 • Địa chỉ văn phòng

  Centana Thủ Thiêm, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM

 • Địa chỉ Email

  leadpage.vn@gmail.com

 • Liên hệ hỗ trợ

  0945938489

Được chứng nhận

© 2023 thiết kế bới Kan Solution.