[section bg=”1765″ bg_color=”rgb(0, 54, 160)” dark=”true”]

[row h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2143″]

[ux_text font_size=”2.5″ text_align=”center”]

Marketing Funnel là gì? Cách xây dựng và tối ưu phễu bán hàng hiệu quả

[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 25px 0px”]

[ux_image_box style=”default” img=”2141″ image_width=”66″ depth=”2″ link=”https://leadpage.vn/marketing-funnel-la-gi-cach-xay-dung-va-toi-uu-pheu-ban-hang-hieu-qua/#marketing-funnel-la-gi” text_bg=”rgb(237, 237, 237)”]

[ux_text font_size=”1.15″]

Phần 1: Marketing Funnel là gì? Các giai đoạn trong phễu Marketing

[/ux_text]
[button text=”Xem nội dung này” radius=”21″ link=”https://leadpage.vn/marketing-funnel-la-gi-cach-xay-dung-va-toi-uu-pheu-ban-hang-hieu-qua/#marketing-funnel-la-gi”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 25px 0px”]

[ux_image_box style=”default” img=”2153″ image_width=”66″ depth=”2″ link=”#cac-loai-pheu” text_bg=”rgb(237, 237, 237)”]

[ux_text font_size=”1.15″]

Phần 2: Các loại Phễu và Ứng dụng phễu trong Marketing Funnel

[/ux_text]
[button text=”Xem nội dung này” radius=”10″ link=”#cac-loai-pheu”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 25px 0px”]

[ux_image_box style=”default” img=”2162″ image_width=”66″ depth=”2″ link=”#marketing-vs-sales-funnel” text_bg=”rgb(237, 237, 237)”]

[ux_text font_size=”1.15″]

Phần 3: So sánh Marketing Funnel và Sales Funnel

[/ux_text]
[button text=”Xem nội dung này” radius=”10″ link=”#marketing-vs-sales-funnel”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 25px 0px”]

[ux_image_box img=”2161″ image_width=”66″ depth=”2″ link=”#vai-tro-loi-ich-marketing-funnel” text_bg=”rgb(237, 237, 237)”]

[ux_text font_size=”1.15″]

Phần 4: Lợi ích của việc ứng dụng Marketing Funnel

[/ux_text]
[button text=”Xem nội dung này” radius=”10″ link=”#vai-tro-loi-ich-marketing-funnel”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 25px 0px”]

[ux_image_box img=”2170″ image_width=”66″ depth=”2″ link=”#how-marketing-funnel-work” text_bg=”rgb(237, 237, 237)”]

[ux_text font_size=”1.15″]

Phần 5: Cách Marketing Funnel hoạt động trong các giai đoạn

[/ux_text]
[button text=”Xem nội dung này” radius=”10″ link=”#how-marketing-funnel-work”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 25px 0px”]

[ux_image_box img=”2165″ image_width=”66″ depth=”2″ link=”#marketing-funnel-process” text_bg=”rgb(237, 237, 237)”]

[ux_text font_size=”1.15″]

Phần 6 Cách xây dựng phễu bán hàng hiệu quả chuyển đổi cao

[/ux_text]
[button text=”Xem nội dung này” radius=”10″ link=”#marketing-funnel-process”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 25px 0px”]

[ux_image_box img=”2167″ image_width=”66″ depth=”2″ link=”#mapping-content” text_bg=”rgb(237, 237, 237)”]

[ux_text font_size=”1.15″]

Phần 7 Mapping nội dung trên các giai đoạn của Phễu Marketing

[/ux_text]
[button text=”Xem nội dung này” radius=”10″ link=”#mapping-content”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 25px 0px”]

[ux_image_box img=”2166″ image_width=”66″ depth=”2″ link=”#marketing-funnel-tools” text_bg=”rgb(237, 237, 237)”]

[ux_text font_size=”1.15″]

Phần 8 Công cụ xây dựng phễu bán hàng trong Marketing Funnel

[/ux_text]
[button text=”Xem nội dung này” radius=”10″ link=”#marketing-funnel-tools”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 25px 0px”]

[ux_image_box img=”2171″ image_width=”66″ depth=”2″ link=”#metrics-vs-optimize” text_bg=”rgb(237, 237, 237)”]

[ux_text font_size=”1.15″]

Phần 9 Số liệu đo lường để tối ưu chuyển đổi cho phễu marketing

[/ux_text]
[button text=”Xem nội dung này” radius=”10″ link=”#metrics-vs-optimize”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px 25px 0px”]

[ux_image_box img=”2164″ image_width=”66″ depth=”2″ link=”#example-marketing-funnel” text_bg=”rgb(237, 237, 237)”]

[ux_text font_size=”1.15″]

Phần 10: Ví dụ ứng dụng về xây dựng phễu marketing

[/ux_text]
[button text=”Xem nội dung này” radius=”10″ link=”#example-marketing-funnel”]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row padding=”50px 0px 20px 0px”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Khi bạn tìm hiểu về cách thức bán hàng tự động. Hoặc ứng dụng Digital Marketing để phát triển doanh số và khách hàng một cách bền vững. Bạn sẽ nghe nói đến về Marketing Funnel hay là Phễu Marketing. Qua đó có các nôi dung kiến thức về nó mà bạn có thể ứng dụng để triển khai Phễu Marketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

 • Marketing Funnel là gì?
 • Mô hình Marketing Funnel có lợi ích gì?
 • Cách xây dựng phễu bán hàng trong Marketing Funnel để nâng cao chuyển đổi?
 • Công cụ hỗ trợ và cách tối ưu, đo lường hiệu quả của Phễu như thế nào?
 • Ứng dụng Marketing Funnel như thế nào?

Qua bài viết này, tôi sẽ cùng các bạn làm rõ mọi thứ về Marketing Funnel và xây dựng phễu bán hàng hiệu quả từ khai niệm đến cách triển khai, ứng dụng.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”Marketing Funnel là gì?” link=”marketing-funnel-la-gi”]

[section bg=”373″ bg_size=”1536×1536″ dark=”true”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

[button text=”Phần 1″ color=”success” radius=”10″]

[title text=”Marketing Funnel là gì? Các giai đoạn trong phễu Marketing” tag_name=”h2″ size=”168″]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2149″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Marketing Funnel hay Phễu Marketing là một mô hình trực quan hóa quy trình tiếp thị, mô tả các bước mà một khách hàng tiềm năng đi qua từ khi biết đến sản phẩm hoặc dịch vụ cho đến khi thực hiện giao dịch mua hàng. Cụ thể, phễu markting thường bao gồm các giai đoạn sau: Nhận biết (Awareness), Quan tâm (Interest), Muốn mua (Desire), và Thúc đẩy (Action). Mỗi giai đoạn tập trung vào việc gửi thông điệp và tạo ra ảnh hưởng nhằm chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Về cơ bản, Marketing Funnel là một mô hình marketing mang tính chiến lược. Thông qua mô hình này, doanh nghiệp bạn xác định được cách thức tiếp cận khách hàng, cách thức chăm sóc họ qua từng giai đoạn với mục tiêu gia tăng chuyển đổi. Các tín hiệu từ phễu cũng giúp cho việc tiếp cận khách hàng trong tương lai trở lên chính xác và hiệu quả hơn

[gap]

Các giai đoạn của Marketing Funnel

Mặc dù có nhiều biến thể cho nhiều mô hình phễu khác nhau với các mục tiêu chiến lược khác nhau nhưng Mô hình phễu Marketing căn bản dựa trên mô hình nhận thức AIDA phổ biến được phát triển từ những năm 1989

 • Giai đoạn Nhận biết (Awareness):
  – Ở giai đoạn này, mục tiêu chính là đưa thông tin về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ đến với đối tượng tiềm năng.
  – Các kênh tiếp thị thường được sử dụng gồm quảng cáo trực tuyến, bài đăng trên mạng xã hội, nội dung trên blog hoặc website, hoặc các chiến dịch quảng bá đặc biệt.
  – Đối tượng tiềm năng chưa cần biết nhiều về sản phẩm hoặc dịch vụ, mục tiêu là tạo sự chú ý và quan tâm ban đầu.
 • Giai đoạn Quan tâm (Interest):
  – Ở giai đoạn này, mục tiêu là thu hút sự quan tâm từ phía đối tượng tiềm năng và thuyết phục họ tiếp tục tìm hiểu.
  – Nội dung cung cấp thông tin cụ thể, giải thích các ưu điểm và lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ. Có thể sử dụng video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm, hoặc hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực.
  -Mục tiêu là tạo ra một mức độ quan tâm sâu hơn, để người tiêu dùng cảm thấy sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại giá trị thực sự.
 • Giai đoạn Muốn mua (Desire):
  – Ở giai đoạn này, mục tiêu là thúc đẩy mong muốn mua hàng từ phía người tiêu dùng.
  -Cung cấp thông tin chi tiết hơn về sản phẩm, tập trung vào các lợi ích cụ thể mà sản phẩm mang lại.
  -Sử dụng chứng minh xác thực, đánh giá tích cực, và những tấm hình minh họa cụ thể để tăng sự tin tưởng và mong muốn của người tiêu dùng.
 • Giai đoạn Thúc đẩy (Action):
  – Ở giai đoạn cuối cùng, mục tiêu là kích thích hành động mua hàng từ phía khách hàng tiềm năng.
  – Sử dụng các yếu tố thúc đẩy như giảm giá, ưu đãi đặc biệt, hoặc các ưu đãi hạn chế thời gian để tạo sự kỷ luật và tác động tích cực.
  – Đồng thời, cung cấp các thông tin liên hệ và cách thức mua hàng dễ dàng, rõ ràng.

[ux_image id=”2151″ image_size=”original” depth=”2″]

Sự khác biệt giữa phễu marketing B2B và B2C.

Mục tiêu marketing giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) có những điểm tương đồng, nhưng các phễu marketing được sử dụng để thu hút và biến họ thành khách hàng trả tiền thường khác nhau.

 • Phễu Marketing B2B:
  Ví dụ, trong B2B, các công ty có thể cần thuyết phục nhiều người ra quyết định mua sản phẩm của họ, do đó chu kỳ bán hàng thường dài hơn. Nhìn chung, các công ty phải cung cấp nhiều thông tin hơn khi bán hàng cho doanh nghiệp và ít có khả năng mua hàng bốc đồng hoặc mua hàng chỉ dựa trên mong muốn của người tiêu dùng.
 • Phễu marketing B2C
  Phễu bán hàng B2C thường ngắn hơn – dựa vào việc chuyển đổi một cá nhân, thay vì một doanh nghiệp, nhóm hoặc bộ phận – thành khách hàng. Tiếp thị B2C thường tìm cách tạo ra sự kết nối cảm xúc. Kết quả là, nhiều tiền hơn được chi cho các kênh như mạng xã hội và quảng cáo truyền hình trong B2C.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”Các loại phễu trong marketing funnel” link=”cac-loai-pheu”]

[section bg=”1765″ bg_size=”1536×1536″ dark=”true”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″]

[button text=”Phần 2″ color=”success” radius=”10″]

[title text=”Các loại Phễu và Ứng dụng phễu trong Marketing Funnel” tag_name=”h2″ size=”168″]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2153″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Có nhiều mô hình phễu bán hàng khác nhau và chúng có thể được tùy chỉnh dựa trên mục tiêu cụ thể của mỗi doanh nghiệp

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Vì đây là mô hình phễu Marketing nên các biến thể của nó cũng tập trung chủ yếu vào các kế hoạch về Sales, Marketing và Chăm sóc khách hàng. Các loại phễu marketing được lập nên dựa trên cách khai thác khách hàng và cả các chiến lược tiếp cận khách hàng khác nhau. Có nhiều loại phễu Marketing khác nhau nhưng có thể kể đến các loại phễu phổ biến như sau:

[gap]

Các loại phễu Marketing

Mỗi mô hình phễu marketing có ưu điểm và sử dụng phù hợp với các ngữ cảnh và mục tiêu kinh doanh cụ thể. Việc lựa chọn và tùy chỉnh mô hình phễu bán hàng cần dựa trên đối tượng mục tiêu của bạn, ngành công nghiệp và mục tiêu kinh doanh cụ thể.

[ux_image id=”2155″ image_size=”original” depth=”2″]

 • Phễu Bán Hàng Cơ Bản (Basic Sales Funnel): Gồm các giai đoạn cơ bản: Thu hút, Tạo quan tâm, Đánh giá, Hành động, Lưu giữ và Thúc đẩy.
 • Phễu Bán Hàng Upsell (Upsell Funnel):Tập trung vào việc tăng giá trị giao dịch bằng cách đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung.
 • Phễu Bán Hàng Dài (Long Sales Funnel): Bao gồm các giai đoạn chi tiết hơn và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
 • Phễu Bán Hàng Xã Hội (Social Media Sales Funnel): Sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thu hút và tương tác với khách hàng tiềm năng.
 • Phễu Tự động (Automation Funnel): Sử dụng các công cụ tự động như Chatbot, Email để đưa khách hàng qua các giai đoạn của phễu
 • Phễu Bán Hàng Tư Vấn (Consultation Sales Funnel): Tập trung vào việc cung cấp tư vấn cá nhân hoặc hướng dẫn trực tiếp để tăng khả năng chuyển đổi.
 • Phễu Tiếp Thị Nội Dung (Content Marketing Sales Funnel): Sử dụng nội dung giá trị để thu hút, tạo quan tâm và đánh giá khách hàng
 • Phễu Liên Kết (Affiliate Sales Funnel): Sử dụng liên kết tiếp thị để thu hút khách hàng qua các đối tác liên kết.

[gap]

Ví dụ về Phễu Marketing

Một ví dụ về phễu marketing hoặc phễu bán hàng có thể là người thực hiện hành trình mua hàng thông qua các bước sau:

 • Bài đăng Blog > Danh sách Email > Chuyển đổi
 • Quảng cáo Facebook > Trang đích > Chuyển đổi
 • Tìm kiếm > Blog > Trang đích > Chuyển đổi
 • Nam châm dẫn (Lead Magnet) > Email > Trang đích > Chuyển đổi

[ux_image id=”2157″ depth=”2″]

Về cơ bản, nếu mọi người mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trực tuyến, bạn đang có một phễu marketing cho dù bạn có biết hay không.

Mô hình phễu marketing thường không có sự đồng đều và thống nhất ở mỗi giai đoạn mà thường có sự thay đổi trong quá trình mua sắm của khách hàng. Thường có những sự thụt lùi và nhảy vọt khi mọi người thực sự đi qua các giai đoạn của phễu.

Ví dụ: Khách hàng A và Khách hàng B đều đến thông qua tiếp thị nội dung, họ có hành trình khách hàng rất khác nhau và trải nghiệm kênh mua hàng khác nhau: Khách hàng A có thể đăng ký thông tin và thông qua hành trình 5 email để chuyển đổi, trong khi khách hàng B có thể hoàn toàn thông qua các trang blog đến trang đích và dẫn đến chuyển đổi

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”Marketing vs Sales Funnel” link=”marketing-vs-sales-funnel”]

[section bg=”373″ bg_size=”1536×1536″ dark=”true”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[button text=”Phần 3″ color=”success” radius=”10″]

[title text=”so sánh sự khác nhau giữa marketing funnel và sales funnel” tag_name=”h2″ size=”168″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2162″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Chúng ta hay sử dụng khái niệm Sales Funnel và Marketing Funnel hay Phễu bán hàng và Phễu marketing với một cách hiểu tương tự nhau, là một công cụ giúp chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng. Vậy chính xác đây là những khái niệm thế nào, có khác nhau, chúng ta cùng đi tìm hiểu qua nội dung sau:

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Chuyên trang quảng cáo của Amazon nhận định phễu bán hàng và phễu marketing là hai phần của một tổng thể. Các chức năng tiếp thị và bán hàng của một công ty hoặc tổ chức có các mục tiêu riêng và các kênh tương ứng của chúng hỗ trợ các mục tiêu đó. Chức năng tiếp thị có nhiệm vụ tạo và quản lý thương hiệu, tạo ra nhận thức và thúc đẩy khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng, trong khi chức năng bán hàng tập trung vào việc tăng sản phẩm hoặc dịch vụ được bán, cả ban đầu và nhiều lần. Sử dụng cái này để thông báo cho cái kia có thể giúp các nhóm luôn đồng bộ và tạo ra trải nghiệm khách hàng tối ưu.

[gap]

[ux_image id=”2159″ image_size=”original” depth=”2″]

Hotjar một công ty đo lường digital marketing hàng đầu nhận định: Giống như các phễu marketing và phễu chuyển đổi có những điểm tương đồng, các phễu marketing và bán hàng có liên quan chặt chẽ ở chỗ chúng mô tả quá trình biến khách hàng tiềm năng (khách hàng tiềm năng) thành khách hàng thực tế, bằng cách đưa họ từ giai đoạn nhận thức (đầu kênh) đến chuyển đổi. giai đoạn (đáy phễu).

Sự khác biệt chính giữa hai loại này bao gồm cách xác định giai đoạn chuyển đổi. Nói chung, khách truy cập trang web đã đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoặc dùng thử miễn phí đã đến cuối kênh tiếp thị. Tuy nhiên, kênh bán hàng được thiết kế đặc biệt hơn để biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền. Do đó, một mục tiêu của kênh tiếp thị là biến Khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tiếp thị (MQL) thành Khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn bán hàng (SQL)

[gap]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”Vai trò và Lợi ích của Phễu Marketing” link=”vai-tro-loi-ich-marketing-funnel”]

[section bg=”1765″ bg_size=”1536×1536″ dark=”true”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[button text=”Phần 4″ color=”success” radius=”10″]

[title text=”vai trò và lợi ích của marketing funnel” tag_name=”h2″ size=”168″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2161″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Phễu Marketing hay phễu bán hàng được xác định rõ ràng sẽ giúp bạn cung cấp thông tin có liên quan vào đúng thời điểm, trên đúng kênh. Nó giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì khách hàng tiềm năng đang nghĩ, những gì họ biết và mức độ quan tâm của họ đối với thương hiệu của bạn.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Marketing Funnel đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quá trình tiếp thị và tăng cơ hội chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự. Nó giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc tiếp cận và tương tác với đối tượng mục tiêu.

[gap]

Vai trò của Marketing Funnel

 • Thu thập thông tin: Marketing funnel giúp thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng. Các giai đoạn khác nhau trong funnel giúp tiếp thị định hình và cung cấp giá trị tùy theo từng giai đoạn, từ việc nhận diện sự tồn tại của khách hàng tiềm năng cho đến việc chuyển đổi họ thành khách hàng thực sự.
 • Tùy chỉnh tiếp cận: Funnel cho phép các doanh nghiệp tùy chỉnh cách tiếp cận khách hàng dựa trên động lực và sở thích cụ thể. Việc này giúp tối ưu hóa hiệu quả tiếp thị và tăng cơ hội chuyển đổi.
 • Xác định vấn đề và giải pháp: Funnel giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu và vấn đề của khách hàng. Từ đó, họ có thể tối ưu hóa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để đáp ứng những yêu cầu này.

[ux_image id=”2174″ depth=”2″]

Lợi ích của Marketing Funnel

 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi: Bằng cách tập trung vào từng giai đoạn của funnel, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quá trình chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi.
 • Tối ưu hóa chi phí tiếp thị: Funnel giúp tối ưu hóa sử dụng nguồn lực và ngân sách tiếp thị bằng cách tập trung vào các giai đoạn quan trọng và loại bỏ những hoạt động không hiệu quả.
 • Tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn: Funnel giúp doanh nghiệp tập trung vào việc cung cấp giá trị và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng cao hơn và sự trung thành của khách hàng.
 • Tạo ra dòng thu nhập ổn định: Bằng cách tối ưu hóa quá trình tiếp cận và chuyển đổi, marketing funnel có thể tạo ra một dòng thu nhập ổn định và dự báo cho doanh nghiệp.

[gap]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”How Marketing Funnel Work” link=”how-marketing-funnel-work”]

[section bg=”373″ bg_size=”1536×1536″ dark=”true”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[button text=”Phần 5″ color=”success” radius=”10″]

[title text=”Cách Marketing Funnel Hoạt động trong các giai đoạn khác nhau” tag_name=”h2″ size=”168″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2170″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Các giai đoạn của phễu marketing khác nhau tùy theo mô hình vì doanh nghiệp tạo ra các phễu phù hợp với nhu cầu của họ. Ví dụ: hành trình của khách hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người tiêu dùng có xu hướng hoạt động khác nhau.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Phễu markting thường bao gồm các giai đoạn sau: Nhận biết (Awareness), Quan tâm (Interest), Muốn mua (Desire), và Thúc đẩy (Action). Tuy nhiên, người ta thường sử dụng một mô hình tóm gọn để nói về cách thức vận hành của phễu marketing. Quy trình đó bao gồm 3 giai đoạn: Đầu phễu (TOFU – Top of the funnel), Giữa phễu (MOFU – Middle of the funnel) và Cuối phễu (BOFU – Bottom of the funnel)

 • Đầu phễu – TOFU (Top of the Funnel): Phần trên cùng của phễu là giai đoạn Nhận thức. Mục tiêu của bạn là “mở phễu”, tức là giới thiệu thương hiệu của bạn với càng nhiều người có liên quan càng tốt.
 • Giữa phễu – MOFU (Middle of the Funnel): Giữa phễu là giai đoạn Sở thích. Mục tiêu của bạn là thu hút sự quan tâm của họ, nuôi dưỡng và thuyết phục họ rằng bạn là sản phẩm phù hợp.
 • Đáy phễu – BOFU (Bottom of the Funnel): Ở giai đoạn này, mọi người đang đánh giá. Họ đang so sánh, hỏi bạn bè và gia đình cũng như đọc các bài đánh giá

[ux_image id=”2176″ depth=”2″]

[gap]

Giai đoạn 1: Nhận thức vấn đề/nhu cầu (TOFU)

Phần đầu của phễu (TOFU) là nơi khách hàng tiềm năng biết đến thương hiệu của bạn và tương tác với thương hiệu đó lần đầu tiên. Họ có thể chưa biết nhiều về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, vì vậy giai đoạn này tập trung vào nội dung và tài liệu tiếp thị nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu.

[ux_image id=”2177″ depth=”2″]

Trong giai đoạn này, bạn có thể tiếp cận khách hàng và tăng nhận thức của họ theo các chiến lược marketing

 • SEO & Content Marketing Bao gồm các phần nội dung giáo dục khách hàng tiềm năng về các khái niệm liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong chiến lược SEO và tiếp thị nội dung của bạn
 • Trang đích: Tạo trang đích hoặc đồ họa thông tin giới thiệu thương hiệu, dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn cho khách truy cập mới.
 • Mạng xã hội: Chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội làm nổi bật đề xuất bán hàng độc đáo (USP) của bạn
 • Quảng cáo trả phí: Sử dụng quảng cáo trả phí trên mạng xã hội và trong podcast phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn

Giai đoạn 2: INTEREST – Tìm kiếm thông tin (MOFU)

Khách hàng tiềm năng sẽ vào giữa phễu (MOFU) sau khi họ tương tác với thương hiệu của bạn một cách có ý nghĩa: có thể họ đã đăng ký danh sách email, đang theo dõi bạn trên mạng xã hội hoặc đã đăng ký hội thảo trên web.

[ux_image id=”2178″ depth=”2″]

Sử dụng giai đoạn này để tương tác với khách hàng tiềm năng—để chiếm được lòng tin của họ và làm nổi bật thương hiệu của bạn:

 • Ebook – PDF: Viết một bài báo hoặc sách trắng cung cấp giá trị, trả lời câu hỏi và giải quyết vấn đề cho khách hàng tiềm năng của bạn
 • Khảo sát, tư vấn: Mời khách truy cập tham gia cuộc khảo sát để tìm hiểu thêm về các động lực, điểm hấp dẫn và rào cản họ gặp phải với thương hiệu của bạn
 • Minh chứng: Chia sẻ nghiên cứu điển hình và so sánh sản phẩm
 • Phân loại: Thiết lập các trang đích cụ thể cho từng phân khúc khách hàng riêng lẻ.

Giai đoạn 3: Giai đoạn đáy phễu (BOFU)

Phần cuối của kênh (BOFU) là nơi cuối cùng mà khách hàng tiềm năng đến trước khi họ chuyển đổi. Bạn đã thu hút được sự chú ý của họ, tạo dựng được niềm tin và nuôi dưỡng mối quan hệ với họ.

[ux_image id=”2179″ depth=”2″]

Sử dụng giai đoạn này để chuyển đổi khách hàng tiềm năng—cung cấp cho họ những lý do cụ thể để chọn thương hiệu của bạn thay vì đối thủ cạnh tranh

 • Dùng thử, Demo: Cung cấp bản dùng thử hoặc bản demo để khách truy cập có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
 • Hướng dẫn – FAQ: Viết hướng dẫn hoặc bài viết hướng dẫn cách thực hiện để giải đáp các câu hỏi và loại bỏ mọi nghi ngờ hoặc trở ngại mà khách hàng tiềm năng có thể gặp phải.
 • Minh chứng: Chia sẻ bằng chứng xã hội, như đánh giá và lời chứng thực của khách hàng, để tạo dựng niềm tin nhiều hơn nữa..
 • Chăm sóc: Gửi các chiến dịch tiếp thị qua email được phân đoạn và sử dụng khảo sát tại chỗ—ví dụ: gửi email cho người dùng đã bỏ giỏ hàng hoặc đặt khảo sát thoát trên trang thanh toán

[gap]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[scroll_to title=”Marketing Funnel Process”]

[section bg=”1765″ bg_size=”1536×1536″ dark=”true”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[button text=”Phần 6″ color=”success” radius=”10″]

[title text=”Quy trình cách xây dựng phễu bán hàng hiệu quả chuyển đổi cao” tag_name=”h2″ size=”168″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2165″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Bạn cần tìm ra sự kết hợp giữa các công cụ và chiến lược để làm cho kênh cụ thể của bạn hoạt động hiệu quả cho công ty của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng xây dựng kế hoạch hành động, hãy xem xét các mẹo sau để tối ưu hóa kênh tiếp thị của mình.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Đến đây, bạn bắt đầu hiểu khá rõ về Phễu Marketing hay Phễu Bán hàng. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu các bước trong quy trình xây dựng một phễu bán hàng hiệu quả. Bạn có thể tham khảo quy trình các bước sau:

 • Xác định chân dung khách hàng mục tiêu và hành trình mua hàng của họ: Phác thảo tất cả các điểm tiếp xúc nơi khách hàng có thể tìm thấy bạn và chuyển đổi. Hiểu về đặc điểm tính cách của khách hàng sẽ giúp bạn làm mọi thứ hiệu quả hơn
 • Chọn một hoặc hai chiến thuật cho mỗi giai đoạn của phễu để bắt đầu: Ưu tiên một số kênh và chiến thuật cho từng giai đoạn của kênh. Bạn sẽ nhận được kết quả tốt hơn bằng cách thực hiện hoàn hảo một vài chiến thuật thay vì thực hiện kém nhiều chiến thuật. Hãy làm những việc bạn giỏi nhất
 • Tạo nội dung cho từng chiến thuật: Lập danh sách nội dung và tài sản bạn cần cho từng chiến thuật và bắt đầu tạo.
 • Thiết kế Landing Page chuyên biệt để tối ưu chuyển đổi: Mỗi giai đoạn cần có trang landing page riêng để tối ưu hóa chuyển đổi. Đảm bảo rằng trang này cung cấp thông tin rõ ràng và thuyết phục.
 • Tích hợp công cụ tiếp thị hay Kết nối nội dung phễu: Sử dụng các công cụ tiếp theo như tiếp thị qua email, quảng cáo trực tuyến, nền tảng mạng xã hội để cung cấp tiếp cận và tương tác với mục tiêu đối tượng.
 • Đo lường, Tối ưu hoá: Thu thập dữ liệu đo lường hiệu suất tại các giai đoạn. Dựa trên dữ liệu thu thập được, tối ưu hóa các giai đoạn và nội dung để tăng tỷ lệ chuyển đổi

[ux_image id=”2176″ depth=”2″]

[gap]

Bước 1: Xác định chân dung và hành trình khách hàng

Chân dung người mua là mô tả chi tiết về khách hàng mục tiêu của bạn. Đó là một tài liệu liệt kê mọi thứ, từ thông tin nhân khẩu học đến sở thích, từ lịch sử nghề nghiệp đến quy mô gia đình – tất cả đều được viết như thể nhân cách đó là người thật.

[gap height=”15px”]

[ux_image id=”2182″ depth=”2″]

Việc có chân dung và hành trình khách hàng sẽ giúp phễu marketing của bạn theo nhiều cách, chẳng hạn như

 • Xác định khách hàng lý tưởng của bạn: Tính cách người mua giúp bạn xác định đối tượng mục tiêu của mình và hiểu nhu cầu, mục tiêu, sở thích và điểm yếu của họ. Bằng cách tạo hồ sơ chi tiết về khách hàng lý tưởng, bạn có thể điều chỉnh các thông điệp và chiến lược tiếp thị của mình để phù hợp với họ.
 • Tạo thông điệp marketing hiệu quả hơn: Với sự hiểu biết tốt hơn về khách hàng mục tiêu của mình, bạn có thể tạo các thông điệp tiếp thị nói trực tiếp đến những gì họ muốn. Điều này có thể dẫn đến giao tiếp hiệu quả hơn và khả năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền cao hơn.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng: Bằng cách sử dụng chân dung người mua, bạn có thể cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng ở mọi giai đoạn của phễu. Điều này bao gồm việc tạo các trang đích, email và ưu đãi được cá nhân hóa, có khả năng chuyển đổi cao, trực tiếp đáp ứng nhu cầu và sở thích của khách hàng
 • Cải thiện sự tương tác của khách hàng: Khi bạn hiểu rõ hơn về khách hàng lý tưởng của mình, bạn có thể tạo nội dung phù hợp hơn và phù hợp với họ. Điều này có thể dẫn đến tăng mức độ tương tác của khách hàng và khả năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng cao hơn.
 • Hợp lý hóa các nỗ lực tiếp thị của bạn: Bằng cách tập trung nỗ lực tiếp thị vào đối tượng mục tiêu, bạn có thể tiết kiệm thời gian và nguồn lực bằng cách tránh các chiến lược tiếp thị ít có hiệu quả hơn.
 • Tiếp cận khách hàng tiềm năng đúng nơi, đúng lúc: Hành trình của khách hàng được sắp xếp tương đồng với các giai đoạn của kênh, hiểu được các mối quan tâm của khách hàng trong từng giai đoạn khác nhau sẽ giúp bạn truyền tải thông điệp đúng nơi, đúng lúc hơn

Bước 2: Chọn một hoặc hai chiến thuật cho mỗi giai đoạn của phễu marketing

Chiến thuật là sắp xếp của bạn về phương pháp tiếp cận khách hàng trên mỗi kênh. Chiến thuật liên quan đến kênh marketing mà bạn lựa chọn để tiếp cận khách hàng, kết hợp với nhu cầu, hành vi, mục tiêu, sở thích và thách thức của khách hàng mục tiêu và khả năng của bạn để vạch ra cách thức tương tác với khách hàng hiệu quả nhất.

[gap height=”15px”]

[ux_image id=”2185″ depth=”2″]

Tham khảo một số chiến thuật sau, và ứng dụng linh hoạt kết hợp với các dạng nội dung phù hợp của mỗi giai đoạn trong phễu. Lựa chọn cho mình những chiến thuật phù hợp nhất

 • Blog Posts: Sử dụng bài đăng blog để cung cấp thông tin có giá trị nhằm kéo người dùng tương tác với thương hiệu.
 • Social Media: Mạng xã hội thường là chiến thuật được sử dụng ở giai đoạn đầu phễu vì trên mạng xã hội có nhiều đối tượng khách hàng mà bạn có thể khai thác
 • SEO – Tối ưu công cụ tìm kiếm: Khi mọi người tìm kiếm thông tin, họ thường bắt đầu với các công cụ tìm kiếm một cách tự nhiên. Điều này có nghĩa là SEO – tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm – là một chiến thuật quan trọng để tiếp thị các khách hàng tiềm năng. Khi làm như vậy, bạn sẽ muốn thực hiện một số nghiên cứu về những gì đối tượng mục tiêu của bạn đang cố gắng giải quyết, những câu hỏi họ đang đặt ra và nội dung nào bạn có (hoặc có thể phát triển) để giải quyết những tìm kiếm ban đầu đó trực tuyến.
 • Quảng cáo trả phí: Bạn thể trả tiền để nội dung của mình tiếp cận với khách hàng mục tiêu ở mọi giai đoạn của phễu. Các nền tảng sẽ ưu tiên hiển thị thông tin của bạn đến với người dùng khi bạn sẵn sàng trả phí
 • Sự kiện hoặc hội thảo trực tuyến: Dùng khả năng của bạn để hướng dẫn giải pháp hoặc giới thiệu dịch vụ của mình qua sự kiện hoặc hội thảo trực tuyến. Đây như một dạng tư vấn theo nhóm, bạn cũng có thể vận dụng trong tư vấn từng cá nhân. Thuyết phục khách hàng bàng cách cung cấp hội thảo giải pháp miễn phí
 • Tự động – Automation Marketing: Sử dụng công nghệ hỗ trợ bạn xây dựng quy trình tiếp cận và dẫn dắt khách hàng qua các giai đoạn của phễu hoàn toàn tự động.
 • Nghiên cứu, báo cáo dùng làm Nam châm dẫn: Cho dù bạn trình bày nó trong báo cáo, sách điện tử hay sách trắng, nghiên cứu ban đầu của bạn là một cách hiệu quả để thu hút nhận thức ở khu vực cao nhất của kênh. Bạn không chỉ cung cấp thông tin chi tiết và độc quyền cho khán giả của mình mà còn thể hiện khả năng lãnh đạo về tư duy trong lĩnh vực nhu cầu hoặc mối quan tâm cụ thể của khách hàng tiềm năng. Nếu bạn muốn tận dụng cơ hội này để tạo ra khách hàng tiềm năng, bạn có thể cung cấp nghiên cứu dưới dạng nội dung được kiểm soát để đổi lấy thông tin cá nhân như địa chỉ email.

Bước 3: Tạo nội dung cho từng giai đoạn và phù hợp với chiến thuật của bạn

Các chiến thuật marketing của bán trong mỗi giai đoạn của phễu và hành vi của người dùng sẽ cần những loại nội dung và chủ đề nội dung khác nhau. Các nội dung này có nhiều vụ thu hút tương tác mong muốn của khách hàng ở mỗi giai đoạn. Điều quan trọng là bạn cần xác định chủ đề nội dung chân dung khách hàng mục tiêu quan tâm và tạo ra các định dạng nội dung giúp khách hàng dễ đón nhận và chia sẻ chúng

[ux_image id=”2188″ depth=”2″]

Dưới đây là gợi ý nội dung cho các giai đoạn đầu (nhận biết), giữa (cân nhắc) và đáy (quyết định) của phễu marketing:

Giai đoạn Đầu (Nhận biết):

 • Blog và Bài Viết: Viết các bài viết hướng dẫn, bài viết chia sẻ kiến thức hoặc tin tức liên quan đến lĩnh vực hoạt động của bạn.

 • Video Giới Thiệu Sản Phẩm/Dịch Vụ: Tạo video ngắn giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ, giúp người dùng hiểu rõ hơn về nó.

 • Quảng Cáo Sự Kiện hoặc Khuyến Mãi: Sử dụng hình ảnh, video hoặc bài viết chia sẻ thông tin về các sự kiện, chương trình khuyến mãi đang diễn ra hoặc sắp tới.

Giai đoạn Giữa (Cân nhắc):

 • Bài Viết So Sánh Sản Phẩm: So sánh sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với các tùy chọn khác trên thị trường, tập trung vào điểm mạnh và lợi ích cụ thể.

 • Video Đánh Giá và Hướng Dẫn Sử Dụng: Tạo video đánh giá từ người dùng hoặc hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

 • Bài Viết Chia Sẻ Kinh Nghiệm Người Dùng: Chia sẻ những trải nghiệm tích cực từ người dùng về việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Giai đoạn Đáy (Quyết Định):

 • Chương Trình Khuyến Mãi Đặc Biệt: Chia sẻ thông tin về các chương trình giảm giá, ưu đãi hoặc quà tặng đặc biệt dành cho những người sẵn sàng mua hàng.

 • Bài Viết Đánh Giá Tích Cực: Chia sẻ những đánh giá tích cực từ những khách hàng hài lòng về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

 • Hướng Dẫn Mua Hàng: Tạo bài viết hướng dẫn ngắn về cách mua hàng, bao gồm các bước cần thiết và lựa chọn thanh toán.

Nhớ rằng, việc lựa chọn định dạng nội dung nên phù hợp với đặc điểm và ưu tiên của đối tượng mục tiêu ở từng giai đoạn.

[gap]

Bước 4: Thiết kế Landing page chuyên biệt cho từng giai đoạn của phễu bán hàng

Bạn có nhiều cách tiếp cận và tương tác với khách hàng. Tuy nhiên Landing page là giải pháp tối ưu để bạn sắp xếp các yếu tố nội dung hướng đến mục tiêu chuyển đổi ở mỗi giai đoạn của phễu. Ở giai đoạn đầu, bạn sẽ cần một landing page để lấy thông tin khách hàng để hoàn thành bước đầu tiên, ở giai đoạn giưa, bạn cần landing page để hướng dẫn khách hàng trải nghiệm sản phẩm, chứng mình giải pháp của bạn. Còn ở giai đoạn cuối, thường bạn sẽ cần một landing page chốt sales để khách hàng có thể hoàn thành quy trình mua hàng và thanh toán.

[ux_image id=”2189″ depth=”2″]

Theo như hình minh hoạ phía trên, bạn sẽ nhận ra là landing page nằm ở hầu hết các giai đoạn trong phễu marketing. Trong trường hợp các dạng phễu khác, bạn cũng sẽ có thể cần 1 hoặc nhiều landing page để hỗ trợ bạn gia tăng chuyển đổi một cách hiệu quả. Dưới đây là một số ví dụ minh hoạ

[ux_image id=”2192″ depth=”2″]

[ux_image id=”2190″ depth=”2″]

[ux_image id=”2191″ depth=”2″]

Bước 5: Tích hợp công cụ của phễu, kết nối nội dung hay lập bản đồ nội dung cho các giai đoạn của phễu

Ở nội dung này, bạn cần nắm rõ về các chủ đề nội dung, định dạng nội dung, kênh phân phối nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Việc tiếp theo là chúng ta sắp xếp chúng vào các giai đoạn của phễu, sau đó áp dụng những công cụ cần thiết để thúc đẩy nội dung đến với người dùng. Ví dụ là Email Marketing, Công cụ làm Landing page, Công cụ live chat tư vấn, các công cụ tự động, công cụ khảo sát, tracking, công cụ quảng cáo…

Dưới đây tôi có một số hình ảnh về dữ liệu thống kê liên quan đến các dạng nội dung, chủ đề nọi dung, các chiến thuật và kênh phân phối hiệu quả cho các giai đoạn của phễu từ SEMRUSH, một nền tảng nội dung và SEO nổi tiếng thế giới mà bạn có thể tham khảo

[gap]

[ux_image id=”2193″ depth=”2″]

[ux_image id=”2194″ depth=”2″]

[ux_image id=”2195″ depth=”2″]

Bước 6: Đo lường, Tối ưu hoá phễu marketing

Hoạt động đo lường và tối ưu hoá luôn là cần thiết để giúp bạn kiểm soát hiệu suất của hệ thống tài nguyên trong phễu của bạn. Từ đó, bạn có thể đưa ra những điều chỉnh hợp lý để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi một cách hiệu quả hơn.

Tuỳ vào các dạng phễu bạn sử dụng, các chiến thuật, kỹ thuật marketing, kênh truyền thông và nội dung bạn xây dựng mà các chỉ số đo lường hiệu suất có thể khác nhau. Dưới đây có một số chỉ số phổ biến bạn có thể theo dõi hiệu suất trên nền tảng số hoá.

[ux_image id=”2197″ depth=”2″]

 1. Tỉ lệ Chuyển Đổi (Conversion Rate): Tỷ lệ phần trăm của khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành khách hàng thực sự tại mỗi giai đoạn của phễu.

 2. Lưu Lượng Truy Cập (Traffic Volume): Số lượng người truy cập trang web hoặc trang landing page tại giai đoạn đầu của phễu.

 3. Tỷ lệ Bật Lên (Bounce Rate): Tỷ lệ phần trăm người rời khỏi trang mà không thực hiện hành động nào (ví dụ: click vào một liên kết) tại giai đoạn đầu.

 4. Số Lượng Liên Hệ hoặc Đăng Ký (Lead Generation): Số lượng khách hàng tiềm năng đã cung cấp thông tin liên hệ của họ, tham gia danh sách mailing hoặc gửi yêu cầu tại giai đoạn giữa.

 5. Số Lượng Giao Dịch (Number of Transactions): Số lượng giao dịch hoặc mua hàng đã được thực hiện tại giai đoạn cuối.

 6. Doanh Số Bán Hàng (Revenue): Tổng doanh số bán hàng hoặc doanh thu thu được từ các giao dịch tại giai đoạn cuối.

 7. Giá Trị Trung Bình Mỗi Giao Dịch (Average Transaction Value): Trung bình giá trị của mỗi giao dịch hoặc mua hàng.

 8. Thời Gian Trong Phễu (Time in Funnel): Thời gian mà một khách hàng tiềm năng tiêu tốn để đi từ giai đoạn nhận biết đến mua hàng.

 9. Lợi Nhuận Gộp (Gross Profit): Lợi nhuận gộp thu được từ mỗi giao dịch sau khi trừ đi các chi phí sản xuất hoặc cung cấp.

 10. Tỉ Lệ Giữ Chân Khách Hàng (Customer Retention Rate): Tỷ lệ phần trăm khách hàng quay lại và tiếp tục mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của bạn sau lần mua đầu tiên.

 11. Tỉ Lệ Hủy Hàng (Churn Rate): Tỷ lệ phần trăm khách hàng ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể.

Các chỉ số này cung cấp thông tin quan trọng về hiệu quả của chiến lược tiếp thị của bạn và giúp bạn điều chỉnh và tối ưu hóa phễu marketing để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[scroll_to title=”Mapping Content”]

[section bg=”373″ bg_size=”1536×1536″ dark=”true”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[button text=”Phần 7″ color=”success” radius=”10″]

[title text=”Mapping nội dung trên các giai đoạn Phễu Marketing” tag_name=”h2″ size=”168″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2167″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Giai đoạn này đơn giản là quá trình sắp xếp một cách chi tiết như ở bước 5 của quy trình các bước xây dựng phễu marketing hiệu quả.

Ở phần này chúng ta sẽ phân tích việc tổ chức nội dung trong định hình của phễu với các tiêu chí sau: Mục tiêu của giai đoạn, Chiến thuật lựa chọn, Định dạng nội dung

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap]

Giai đoạn 1: Khám phá (TOFU)

Trong giai đoạn này, bạn có thể tiếp cận khách hàng và tăng nhận thức của họ theo các chiến lược marketing

 • Mục tiêu: Thu hút khách hàng gián tiếp; nhận thức về thương hiệu, cải thiện khả năng hiển thị tìm kiếm
 • Chiến thuật: Nội dung giáo dục, nội dung thường xanh (Loại nội dung luôn đúng trong mọi thời điểm và luôn tươi mới.
 • Định dạng nội dung: Bài đăng Blog, Bài đăng Social

Giai đoạn 2: Cân nhắc – Tìm kiếm thông tin (MOFU)

Sử dụng giai đoạn này để tương tác với khách hàng tiềm năng—để chiếm được lòng tin của họ và làm nổi bật thương hiệu của bạn:

 • Mục tiêu: Thu hút khách hàng hoặc giáo dục khách hàng tiềm năng
 • Chiến thuật: SEO, Video hướng dẫn, Nam châm dẫn, Sách hướng dẫn
 • Định dạng nội dung: Video, Ebook, Bài viết SEO, Email

Giai đoạn 3: Chuyển đổi (BOFU)

Sử dụng giai đoạn này để chuyển đổi khách hàng tiềm năng—cung cấp cho họ những lý do cụ thể để chọn thương hiệu của bạn thay vì đối thủ cạnh tranh

 • Mục tiêu: Bán hàng, doanh số,
 • Chiến thuật: Bằng chứng xã hội, Giải thưởng, Thông tin sản phẩm, Khuyến mãi, Chính sách, dịch vụ…
 • Định dạng nội dung: Video, khảo sát, Media, Landing page..

[gap]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[scroll_to title=”Marketing Funnel Tools”]

[section bg=”1765″ bg_size=”1536×1536″ dark=”true”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[button text=”Phần 8″ color=”success” radius=”10″]

[title text=”Công cụ xây dựng phễu bán hàng trong marketing funnel” tag_name=”h2″ size=”168″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2166″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Phễu marketing hay phễu bán hàng là công cụ hỗ trợ kinh doanh mạnh mẽ, sẽ giúp bạn tối ưu chuyển đổi, vận hành kinh doanh tự động nên quá trình xây dựng và tối ưu phễu cũng cần nhiều nguồn lực, giai đoạn. Để thực hiện những nhiệm vụ trong quá trình tạo phễu, bạn cần sự hỗ trợ của nhiều công cụ, từ các công cụ hỗ trợ tạo nội dung, công cụ hỗ trợ phân tích khách hàng, thiết kế đến các công cụ tracking, đo lường hoặc tự động. Nội dung phần này sẽ giới thiệu đến các bạn một số công cụ phổ biến có thể ứng dụng để xây dựng và vận hành phễu marketing hiệu quả

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap]

Tất nhiên là vẫn tuỳ thuộc vào lựa chọn của bạn về loại phễu, chiên thuật sử dụng mà các công cụ hỗ trợ sẽ khác nhau. Tuy nhiên dưới đây tôi sẽ liệt kê một số công cụ hữu ích sẽ giúp bạn:

 • Google Analytics: Đây là một công cụ phân tích trang web mạnh mẽ, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách người dùng tương tác với trang web của bạn. Bạn có thể theo dõi nguồn traffic, tỷ lệ chuyển đổi, và nhiều thông tin khác.
 • A/B Testing Tools (Công cụ kiểm tra A/B): Như Optimizely, VWO, hay Google Optimize giúp bạn thử nghiệm các biến thể khác nhau của trang web để xem cái nào hoạt động tốt hơn.
 • CRM (Customer Relationship Management): Ví dụ như HubSpot, Bizfly, Base, hay Zoho CRM giúp bạn quản lý và tương tác với khách hàng hiệu quả.
 • Email Marketing Platforms (Nền tảng tiếp thị qua email): MailChimp, Brevo, hay ActiveCampaign là các ví dụ. Chúng giúp bạn gửi email tiếp thị cho danh sách đối tượng của mình.
 • Chatbots: Sử dụng chatbots như Chatfuel, ManyChat hoặc các nền tảng tương tự để tương tác tức thì với khách hàng trên trang web hoặc trên các nền tảng truyền thông xã hội.
 • Công cụ tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate Optimization): Công cụ như Leadpage.vn, Optimizely giúp tối ưu hóa các trang landing page và tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi.
 • Social Media Management Tools (Công cụ quản lý truyền thông xã hội): Buffer, Hootsuite, hay Sprout Social giúp bạn quản lý và lên lịch đăng bài trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau.
 • SEO Tools (Công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm): Google, Ahrefs, SEMrush, Moz giúp bạn nghiên cứu từ khoá, theo dõi sự phát triển và tối ưu hóa nội dung để cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.
 • Survey Tools (Công cụ khảo sát): SurveyMonkey, Typeform, hay Google Forms giúp bạn thu thập phản hồi từ khách hàng và đối tượng tiềm năng.
 • Design Tools (Công cụ thiết kế): Canva, Adobe hỗ trợ các bạn tạo các nội dung trực quan nhanh chóng dễ dàng như banner, infographic, video và cả Ebook

[gap]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[scroll_to title=”metrics vs optimize”]

[section bg=”373″ bg_size=”1536×1536″ dark=”true”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[button text=”Phần 9″ color=”success” radius=”10″]

[title text=”số liệu Đo lường để tối ưu phễu marketing hay phễu bán hàng” tag_name=”h2″ size=”168″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2171″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Số liệu đo lường phễu marketing là một chuỗi KPI theo dõi và đo lường số lượng, vận tốc và tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng, cho thấy tính hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị và bán hàng của nhóm bạn. Số liệu kênh tập trung vào các giai đoạn trong hành trình khách hàng của bạn và định lượng hiệu suất tiếp thị và bán hàng cho từng giai đoạn.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap]

Số liệu đo lường phễu marketing cho phép bạn nắm bắt rủi ro và cơ hội trong thời gian thực. Các công ty có thể đạt được nhiều lợi ích bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu hiệu suất kênh. Dưới đây là 5 số liệu đo lường quan trọng cần chú ý:

 • Tỷ lệ chuyển đổi: Việc theo dõi tỷ lệ chuyển đổi có thể giúp bạn xác định kênh, cá nhân và hành động nào đang tạo ra mức độ tương tác nhiều nhất.

  Đo lường tỷ lệ chuyển đổi cũng có thể cho biết đội ngũ bán hàng đang hoạt động tốt như thế nào và làm nổi bật một kênh hoặc phương pháp thực hành cần được chú ý hơn. Ví dụ: nếu người dùng ứng dụng hoặc khách truy cập trang web bỏ giỏ hàng, điều đó có thể trở thành cơ hội phát triển để đơn giản hóa quy trình đặt hàng hoặc cung cấp giảm giá ngay lập tức.

 • Doanh số: Doanh nghiệp nên theo dõi các số liệu liên quan như số lượng cuộc hẹn bán hàng hoặc hiệu suất bán hàng hiện tại so với dự báo. Bạn cũng có thể đo lường thời gian khách hàng tiềm năng chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo của kênh. Những thông tin chi tiết này có thể giúp bạn xác định các điểm yếu, như khách hàng tiềm năng hoạt động kém, chi phí hoặc nhận thức về thương hiệu — và cơ hội để cải thiện chúng.
 • Leads – Hồ sơ thông tin khách hàng tiềm năng: Một trong những cách tốt nhất để đo lường khách hàng tiềm năng là ghi điểm khách hàng tiềm năng. Ghi điểm khách hàng tiềm năng là một quy trình bán hàng và tiếp thị ấn định giá trị cho từng khách hàng tiềm năng trong kênh dựa trên hành vi của họ. Ví dụ: khách hàng tiềm năng có thể kiếm được 10 điểm khi đăng ký nhận bản tin, sau đó kiếm thêm 5 điểm khi theo dõi hồ sơ trên mạng xã hội và sau đó là 20 điểm khi tham dự hội thảo trên web. Khách hàng tiềm năng càng tham gia nhiều thì điểm hồ sơ của họ càng tăng cao.

  Nhóm bán hàng và tiếp thị có thể sử dụng điểm khách hàng tiềm năng để xác định thời điểm nhóm tiếp thị bàn giao khách hàng tiềm năng cho đại diện bán hàng. Tập hợp điểm khách hàng tiềm năng cũng có thể giúp đánh giá toàn bộ chiến dịch tiếp thị. Ví dụ: nếu khách hàng tiềm năng từ một chiến dịch cụ thể không bao giờ đạt được điểm cao thì nhóm nên đánh giá lý do nỗ lực tiếp thị đó không tiếp cận đúng đối tượng.

 • Chi phí: Các chỉ số đo lường của phễu tập trung vào chi phí có thể được sử dụng cùng với các chỉ số khác để giúp người ra quyết định hiểu được các khoản đầu tư đang tác động đến lợi nhuận như thế nào.

  Dữ liệu tiếp thị và bán hàng có thể được sử dụng để tính toán chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng hoặc chi phí thu hút khách hàng theo kênh, sản phẩm hoặc dòng dịch vụ nhằm giúp quyết định xem khoản đầu tư vào một lĩnh vực cụ thể có hiệu quả hay không. Ví dụ: một doanh nghiệp có thể thấy rằng đó là cách sử dụng tài nguyên tốt hơn để phân loại dịch vụ, mang lại ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng tiềm năng có giá trị cao hơn trong khi hướng người khác đến các kênh có chi phí thấp hơn

 • Số liệu về truy cập: Số liệu về truy cập giúp doanh nghiệp xác định số lượng khách hàng tiềm năng đi vào kênh bán hàng, họ đến từ đâu và tại sao. Những gì được coi là một lối vào khác nhau tùy theo doanh nghiệp. Ví dụ: một nhà bán lẻ có thể theo dõi việc đăng ký thẻ khách hàng thân thiết trong khi một công ty B2B có thể theo dõi lượt tải xuống báo cáo.

  Theo dõi lối vào giúp doanh nghiệp quyết định nơi đầu tư nguồn lực tiếp thị. Ví dụ: nếu số lượt truy cập thấp thì có thể đã đến lúc bạn phải chi nhiều tiền hơn cho hoạt động tiếp thị hoặc tăng cường các chiến dịch email. Nếu kênh đã đầy nhưng doanh số bán hàng không thay đổi hoặc giảm, thay vào đó hãy khám phá các số liệu liên quan như khách hàng tiềm năng hoặc tỷ lệ chuyển đổi.

[ux_image id=”2052″ depth=”2″]

[gap]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[scroll_to title=”example marketing funnel”]

[section bg=”1765″ bg_size=”1536×1536″ dark=”true”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[button text=”Phần 10″ color=”success” radius=”10″]

[title text=”Ví dụ ứng dụng về xây dựng phễu marketing” tag_name=”h2″ size=”168″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2164″]

[/col_inner]

[/row_inner]

Để thành công, bạn cần tạo các chiến thuật kiểm tra mọi giai đoạn của phễu marketing và phối hợp với nhau. Khi phễu marketing hoạt động cùng nhau, bạn sẽ rút ngắn khoảng thời gian từ khi ai đó biết đến vấn đề và sản phẩm của bạn cho đến khi họ mua hàng.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap]

Hãy cùng tìm hiểu cách những nhà đào tạo về sáng tạo nội dung sử dụng các phễu marketing để bán được nhiều khóa học và các sản phẩm kỹ thuật số khác hơn.

KAN giảng dạy các khóa học về Digital Marketing và doanh nhân. Khóa học xây dựng danh sách email của anh ấy rất phổ biến vì anh ấy đánh vào mọi phần của kênh tiếp thị để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Ví dụ về nhận thức hàng đầu về kênh

Ở đầu kênh, anh ấy tạo nội dung blog xoay quanh các chủ đề về tiếp thị qua email và doanh nhân. Anh ấy cũng tái sử dụng nội dung blog cho Pinterest và các mạng xã hội khác để tiếp cận khán giả trên các nền tảng đó. Lưu ý rằng anh ấy không chỉ chia sẻ liên kết blog. Thay vào đó, mỗi bài đăng trên Pinterest đều có ảnh bìa và thiết kế tùy chỉnh phù hợp với Pinterest.

[ux_image id=”2205″ depth=”2″]

Ví dụ về việc cân nhắc ở giữa phễu

Tiếp theo, KAN thu hút khách hàng tiềm năng qua kênh bằng các câu đố, câu chuyện thành công của khách hàng và hội thảo miễn phí.

Câu chuyện thành công của khách hàng được sắp xếp gọn gàng theo từng khóa học mà anh ấy cung cấp.
Anh ấy cũng tổ chức một buổi hội thảo miễn phí như một thỏi nam châm thu hút sự chú ý của khóa học.

[ux_image id=”2206″ depth=”2″]

Ví dụ về chuyển đổi ở cuối kênh

Các trang đích cho khóa học của anh ấy đã được tinh chỉnh để giúp mọi người dễ dàng chuyển đổi. Chúng bao gồm lời kêu gọi hành động rõ ràng và tất cả thông tin bạn cần để quyết định. Phần trong màn hình đầu tiên nêu rõ khóa học là gì và lợi ích của việc tham gia khóa học đó..

[ux_image id=”2207″ depth=”2″]

[gap]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

Về chúng tôi

Leadpage là nền tảng thiết kế website cung cấp giải pháp website đa chức năng cho các loại hình website khác nhau phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp, nhà bán hàng, các cá nhân, người làm marketing trong mọi ngành nghề.

 • Công ty TNHH Giải Pháp Kan

  Mã số thuế: 0314282517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2021

 • Địa chỉ văn phòng

  Centana Thủ Thiêm, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM

 • Địa chỉ Email

  leadpage.vn@gmail.com

 • Liên hệ hỗ trợ

  0945938489

Được chứng nhận

© 2023 thiết kế bới Kan Solution.